Oznam3

Oznam

Tribečská knižnica v Topoľčanoch oznamuje čitateľom, že výpožičný proces začne 1. 10. 2014 od 7.00 hod.

Vypožičané knihy prosíme vrátiť do 31. 10. 2014. Po uvedenom termíne budú účtované sankčné poplatky za oneskorenie.

Mgr. Mária Kráľová
riaditeľka