Oznam3

Oznam

Pripravovaná beseda s vianočným hosťom sa zo zdravotných dôvodov odkladá. Náhradný termín bude včas oznámený.

Mgr. Mária Kráľová
riaditeľka