Výberové konanie - vedúca hospodársko-technického oddelenia

TRIBEČSKÁ KNIŽNICA V TOPOĽČANOCH

Čsl. armády 28, 955 35 Topoľčany, tel. 038 / 746 35 11, e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
vedúca hospodársko-technického oddelenia

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
prax v oblasti ľudských zdrojov a ekonomiky
ovládanie podvojného účtovníctva
samostatné zabezpečenie ekonomiky práce, rozpočtovania a financovania
znalosť platnej legislatívy
organizačné schopnosti
ovládanie práce s PC Word, Excel, Internet...
bezúhonnosť

Požadované doklady:
motivačný list
štruktúrovaný životopis
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
doklad o dosiahnutom vzdelaní
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Požadované doklady je nutné zaslať alebo priniesť osobne do Tribečskej knižnice v Topoľčanoch do 15. 2. 2017 na adresu:
Tribečská knižnica v Topoľčanoch
Čsl. armády 28
955 35 Topoľčany

Po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov bude uchádzač pozvaný na pracovný pohovor.
Mgr. Mária Kráľová
riaditeľka

24. 1. 2017