Úsek literatúry pre deti a mládež

  • registrácia používateľov do 14 rokov
  • absenčné a prezenčné výpožičné služby
  • referenčné (informačné a poradenské) služby
  • prezenčné vypožičiavanie detských periodík
  • informačná príprava detí a mládeže
  • kultúrno-vzdelávacie podujatia
  • edičná činnosť
  • študovňa odbornej literatúry pre detských čitateľov
  • internet

Odkazy na stránky určené ďeťom:

www.murovacitaren.sk
www.linkadeti.sk