Úsek beletrie

  • registrácia používateľov od 15 rokov
  • absenčné a prezenčné výpožičné služby
  • referenčné (informačné a poradenské) služby
  • kultúrno-vzdelávacie podujatia
  • edičná činnosť