Študovňa

prezenčné štúdium dokumentov :

  • encyklopedická a príručková literatúra
  • regionálna literatúra
  • edičná činnosť knižnice
  • referenčné (informačné a poradenské) služby

reprografické služby (čiernobiele kopírovanie dokumentov z TK)