Internetová študovňa

V Tribečskej knižnici v Topľčanoch je od roku 2007 zriadený verejný internet. K dispozícii je osem počítačov pre verejnosť s prístupom na internet zdarma s možnosťou tlače vyhľadaných stránok, tlačív a informácií. Cieľom projektu je zlepšenie prístupu obyvateľstva k informáciám a vzdelávaniu.