Informačná výchova

Na zvýšenie čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov pripravila Tribečská knižnica v Topoľčanoch informačnú prípravu pre študentov stredných škôl. Dôraz kladie na:

  • informačné pramene a ich rozdelenie
  • portál Slovenská knižnica
  • webovú stránku Tribečskej knižnice v Topoľčanoch www.tribečskaknižnica.sk
  • prácu s čitateľským kontom
  • on-line katalógy slovenských knižníc a ich využitie
  • rešeršovanie
  • prácu s bibliografickým záznamom a problematikou citovania
  • významné regionálne osobnosti

Na hodinu informačnej prípravy sa prihláste telefonicky:
Mgr. Slavomíra Peťovská
č. tel.:  038/7463514