Konto čitateľa

Ku kontu čitateľa je možné sa prihlásiť cez On-line katalóg. Jeho prostredníctvom čitateľ získa prehľad o vypožičaných dokumentoch a tiež si môže predĺžiť ich výpožičnú dobu. Systém umožňuje aj zmenu hesla.

Prihlásenie sa do systému

na stránke On-line katalógu https://chamo.kis3g.sk/auth/login?&theme=totk treba vyplniť prihlasovacie údaje:
1. Užívateľské meno - je to čiarový kód čitateľského preukazu
2. heslo - skladá sa z nasledovných údajov: RRMMDDPMC, kde
RR – rok narodenia – posledné dve číslice
MM – mesiac narodenia (napr. január – 01, február – 02 atď.)
DD – deň narodenia
P – iniciála priezviska
M – iniciála mena
C – poradové číslo - zvyčajne je to číslo 1; ak sa v systéme nachádzajú čitatelia s rovnakým dátumom narodenia a s rovnakými iniciálami, poradové číslo sa zvyšuje

Príklad:
Jozef Mrkvička – narodený 18. januára 1950
HESLO: 500118MJ1

Po skončení práce je potrebné odhlásiť sa zo systému – kliknúť na ODHLÁSIŤ v ľavom hornom okne.


Zmena hesla

Ak čitateľ chce zmeniť svoje heslo, je potrebné prihlásiť sa do systému použitím platného hesla a až potom je možné zmeniť heslo. Po kliknutí na "Zmena hesla" (vľavo hore) treba zadať ID používateľa (číslo z čitateľského preukazu), predchádzajúce heslo a nové heslo. Po kliknutí na "Odoslať zmeny" by heslo malo byť úspešne zmenené.

Heslo čitateľa:
- musí mať minimálne 6 znakov
- musí obsahovať alfanumerické znaky
- nesmie obsahovať diakritiku a špeciálne znaky napr. ?, - %