Knižné novinky (júl - september) 2019

Knižné novinky (júl - september) 2019

Úsek beletrie

Beckett, Simon: Chladný popel. - Praha: Knižní klub, 2013
Downham, Jenny: Skôr než zomriem. - Bratislava: Ikar, 2009
Hauptmann, Gaby : Lži v posteli. - Bratislava: Ikar, 1999
Hauptmann, Gaby : Jeden milenec navyše je stále málo. - Bratislava: Ikar, 2002
Shaw, Patricia: Čakanie na búrku. - Bratislava: Ikar, 2002
Vonnegut, Kurt : Bitúnok č. 5, alebo, Detská križiacka výprava. - Bratislava: Petit Press, 2004

Úsek pre deti a mládež

Wilson, Jacqueline : Tajomstvá. - Bratislava: Slovart, 2007

Úsek odbornej literatúry

Slovensko na začiatku 20. storočia. - Bratislava: Polygrafia SAV, 1999
K problémům minorit. - Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999
Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik - vojak a diplomat. - Bratislava: Vojenský historický ústav, 1999
Holokaust na Slovensku. - Zvolen: Klemo, 2001
Alexander Dubček. - Bratislava: Veda, 2002
Videli sme holokaust. - Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2002
Viedenská arbitráž. - Martin: Matica slovenská, 2002
Vladimír Clementis. - Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí SR, 2002
Nacionálno-socialistický systém vlády. - Bratislava: Academic Electronic Press, 2002
Kresťanstvo v dejinách Slovenska. - Bratislava: Universum, 2003
Pálfiovci v novoveku. - Bratislava: Pro História, 2003
Viedenská arbitráž. - Martin: Matica slovenská, 2003
Národ a národnosti. - Prešov: Universum, 2004
Dekréty Edvarda Beneša v povojnovom období. - Prešov: Universum, 2004
Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty. - Prešov: Universum, 2005
Z Bardejova do Prešporku. - Bratislava: Historický ústav SAV, 2005
Milan Hodža a agrárne hnutie. - Bratislava: Veda, 2008
Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti. - Bratislava: Ševt, 2008
Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950) : [zborník vyšiel  ... projektu VEGA č. 1/3741/06 Konfesionalita ako faktor formovania národného vedomia v interetnickom prostredí (východné Slovensko v 18. až 20. storočí)]. - Prešov: Universum, 2008
Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945. - Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011
Mnichov ve vzpomínkách pamětníků. - Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012
Partizáni a Slovensko. - Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013
Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 I. - Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014
Od symbolu k slovu. - Bratislava: Historický ústav SAV, 2016
Prelomové obdobie dejín. - Bratislava: Igor Iliť - RádioPrint, 2017
"Nechtění" spoluobčané. - Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018
Milan Rastislav Štefánik - astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et européenne. - [Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 1999]
Baka, Igor : Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. - Bratislava: Vojenský historický ústav, 2006
Baka, Igor : Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940. - Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010
Baka, Igor : Ferdinand Čatloš - vojak a politik. - Bratislava: Pro Militaria Historica, 2011
Bednárová, Marcela : Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia. - Bratislava: Veda, 2012
Beňa, Jozef: Slovensko a Benešove dekréty. - Bratislava: Belimex, 2002
Benko, Juraj : Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920). - Bratislava: Historický ústav SAV, 2012
Cséfalvay, František : Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. - Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013
Cyrus, Miley: Milníky na mé cestě. - Praha: Slovart, 2009
Čaplovič, Dušan : Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. - Bratislava: Academic Electronic Press, 1998
Čaplovič, Miloslav : Slovensko v dejinách 20. storočia. - Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010
Čierna, Dagmar : Tradícia a dejiny. - Bratislava: Typoset Print, 2009
Dangl, Vojtech : Vojenské dejiny Slovenska. - Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentúra, 1995
Dangl, Vojtech : Bitky a bojiská v našich dejinách. - Bratislava: Perfekt, 2007
Dangl, Vojtech : Vojenské dejiny Slovenska. - Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentúra MO SR, c1996
Dejmek, Jindřich : Diplomacie Československa. - Praha: Academia, 2012
Duchoňová, Diana : Historik na cestách. - Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
Falisová, Anna : Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938. - Bratislava: Veda, 2015
Ferenčuhová, Bohumila : Francúzsko a slovenská otázka 1789-1989. - Bratislava: Veda, 2008
Hallon, Ľudovít : Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945. - Bratislava: Veda, 2015
Hanušin, Ján : Priemyselné objekty na starých pohľadniciach. - Bratislava: Dajama, 2014
Hlavačková, Miriam : Juraj zo Schönbergu. - Bratislava: Veda, 2015
Hlavinka, Ján : "Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať-". - Bratislava: Veda, 2015
Hradská, Katarína : Slobodomurárske lóže v Bratislave. - Bratislava: Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2005
Hronský, Marián : Martinská deklarácia. - Bratislava: Veda, 2008
Hronský, Marián : Trianon. - Bratislava: Veda, 2011
Hronský, Marián : Vojenské dejiny Slovenska. - Bratislava: Vojenská informačná a tlačová agentúra, c1996
Ivantyšynová, Tatiana : Mýtus - stereotyp - obraz. - Bratislava: SDK SVE, 2011
Ivantyšynová, Tatiana : Na ceste k literárnej vzájomnosti. - Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2013
Jones, Anne : Liečenie negatívnych energií. - Bratislava: Ikar, 2012
Kováč, Dušan : Muži deklarácie. - Bratislava: Veda, 2000
Kováč, Dušan : Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. - Bratislava: Historický ústav SAV, 2015
Kováč, Dušan : Slovenské dejiny v dejinách Európy. - Bratislava: Veda, 2015
Kšiňan, Michal : Komunisti a povstania. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012
Kubátová, Hana : Nepokradeš!. - Praha: Academia, 2013
Kušniráková, Ingrid : "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií". - Bratislava: Veda, 2016
Letz, Róbert : Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. - Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009
Londák, Miroslav : Od predjaria k normalizácii. - Bratislava: Veda, 2016
Londák, Miroslav : Šikova ekonomická reforma a Slovensko. - Bratislava: Veda, 2018
Londák, Miroslav : Slovakia. - Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2018
Londáková, Elena : Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970. - Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015
Macho, Peter : Revolúcia 1848/49 a historická pamäť. - Bratislava: Historický ústav SAV, 2012
Mannová, Elena : Minulosť ako supermarket?. - Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019
Marchant, Jo: Myseľ ako liek. - Bratislava: Ikar, 2016
Marušiak, Juraj : Za zrkadlom politiky. - Bratislava: Veda, 2010
Medvecký, Matej : Za červené Slovensko. - Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011
Mičev, Stanislav : V perimetri zameriavača. - Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2012
Michálek, Slavomír : Brezová pod Bradlom. - Bratislava: PPB, 1999
Michálek, Slavomír : Juraj Slávik Neresnický. - Bratislava: Prodama, 2006
Michálek, Slavomír : Rok 1968 a Československo. - Bratislava: Historický ústav SAV, 2008
Michálek, Slavomír : Obraz a odraz osobnosti modernej doby. - Bratislava: Veda, 2019
Parenička, Pavol : Štúr a Hurban. - Martin: Matica slovenská, 2017
Pešek, Jan : Nástroj represie a politickej kontroly. - Bratislava: Veda, 2000
Pešek, Jan : V zovretí normalizácie. - Bratislava: Veda, 2004
Petruf, Pavol : Stredná a juhovýchodná Európa v politike veľmocí. - Bratislava: Historický ústav SAV, 1994
Rinpočhe, Cchokňi: Otvorené srdce, otvorená myseľ. - Bratislava: Ikar, 2013
Roguľová, Jaroslava : Dva režimy jednej krajiny. - Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej Akadémie vied, 2017
Snopko, Ladislav: Obete varujú. - [Bratislava]: Orman, 2004
Steinhübel, Ján : Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajsku. - Bratislava: Veda, 1995
Stutz, Phil: Nástroje. - Bratislava: Ikar, 2012
Syrný, Marek : Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. - Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2009
Syrný, Marek : Slovenskí demokrati '44-48. - Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2010
Syrný, Marek : Slovenské národné povstanie. - Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2014
Štefánik, Marián : Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam. - Bratislava: [Historický ústav SAV], 2004
Štefánik, Martin: Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. - Bratislava: Veda, 2017
Šutaj, Štefan : Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948. - Bratislava: Veda, 1993
Šutaj, Štefan : Prezidentské dekréty Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku. - Bratislava: Veda, 2002
Vašš, Martin : Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938). - Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011
Zavacká, Marína : Kto žije za ostnatým drôtom?. - Bratislava: Veda, 2005
Zmátlo, Peter : Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929-1932). - Ružomberok: Verbum, 2011

Študovňa ŠT

Malíř, Jiří : Politické strany. - Brno: Doplněk, 2005