Knižné novinky (január - jún) 2019

Knižné novinky (január - jún) 2019

Úsek bibliografie

Malý slovník bibliografov Slovenska. - [Martin: Ivana Poláková], 2012

Úsek beletrie

Brown, Sandra: Výrečné ticho. - Bratislava: Ikar, 2002
Freeman, Brian: Nočný vták. - Bratislava: Ikar, 2018
Galleymore, Frances: Koniec Charlieho Makera. - Bratislava: Ikar, 2000
Hamzová, Mária: Odplata. - Bratislava: Motýľ, 2018
Harris, Joanne: Päť štvrtín pomaranča. - Bratislava: Ikar, 2002
Havranová, Ivana: Herečka. - Bratislava: Marenčin PT, 2018
Kutišová, Simona: Srdce pre Mirku. - [Košice]: Maxim, 2019
Lavrincová, Magdaléna: Svetlo a tiene života. - Bratislava: Magdaléna Lavrincová, 2018
Manrique, Jorge: Slohy na otcovu smrť. - Dunajská Lužná: MilaniuM, 2010
Modrovich, Mária: Flešbek. - Bratislava: Drewo a srd, 2017
Pauličková, Danica: Paris-Le reve. - Bratislava: Seneca Publishing Company, 2018
Proglas. - Bratislava: Literárne informačné centrum, c2012
Zambor, Ján: Dom plný neviditeľných. - Dunajská Lužná: MilaniuM, 2014
Zambor, Ján: Melancholický žrebec. - Dunajská Lužná: MilaniuM, 2003

Úsek pre deti a mládež

Autá. - Praha: Egmont ČR, 2013
Ďuríčková, Mária: Čo si hračky rozprávali. - Bratislava: Seneca Publishing company, 2017
Paulíčková, Danica: Macíkove tajomstvá. - Bratislava: Seneca Publishing Company, 2018
Pauličková, Danica: Malí kamaráti. - [Bratislava]: Seneca Publishing Company, 2015
Pauličková, Danica: Sklenená črievička. - Bratislava: Seneca Publishing Company, 2009
Rúčková, Enja: Žuvačkový kráľ. - [Bratislava]: Motýľ, 2012

Úsek odbornej literatúry

Jay, Ros: Přijímací pohovor. - Praha: Grada, 2007
Gladwell, Malcolm: Bod zlomu. - Bratislava: Ikar, 2013
Glejtek, Miroslav: Insígnia kanonikov Nitrianskej kapituly. - Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2013
Hlboký lov (slov). - Bratislava: Literárne informačné centrum, c2015
Ižová, Katarína: Tovaroznalectvo. - V Dubnici nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2014
Kopcsayová, Iris: Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy. - Bratislava: Marenčin PT, 2016
Kratochvíl, Petr: Teorie evropské integrace. - Praha: Portál, 2008
Lacina, Lubor: Učebnice evropské integrace. - Brno: Barrister & Principal, 2011
Lipková, Ľudmila: Európska únia. - Bratislava: Sprint dva, 2011
Lorko, Martin: Podnikanie. - Dubnica nad Váhom: [Dubnický technologický inštitút], 2009
Málik, Juraj: Ťahák na úspech nájdeš vo svojej ruke. - Žilina: PP Poradca podnikateľa, [2019]
Mikroekonómia. - Prešov: Bookman, 2013
Okoličányová, Lucia: Moderný nordic walking. - Bratislava: Slovart, 2018
Pons, Fréderic: Vladimír Putin. - Praha: Ottovo nakladatelství, 2019
Portréty slovenských spisovateľov. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2010
Satter, David: Čím méně víte, tím lépe spíte. - Praha: Prostor, 2017
Sedlák, Mikuláš: Podnikové hospodárstvo. - Bratislava: Iura edition, 2010
Škoda, Miroslav: Finančná analýza podniku. - Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2013
Základy konštruovania a technická dokumentácia. - V  Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2007
Zambor, Ján: Niečo ako láska, niečo ako soľ. - Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013
Zambor, Ján: Stavebnosť básne. - Bratislava: Literárne informačné centrum, 2018
Zambor, Ján: Vzlyky nahej duše. - Bratislava: Literárne informačné centrum, 2016
Zelina, Miron: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. - Bratislava: Iris, 2011

Študovňa

Špaček, Ladislav: Etiketa. - Praha: Mladá fronta, 2017

Pobočka

Ďuríčková, Mária: Čo si hračky rozprávali. - Bratislava: Seneca Publishing company, 2017
McCombie, Karen: Dosť dobré love storky. - Bratislava: Fragment, 2007
Paulíčková, Danica: Macíkove tajomstvá. - Bratislava: Seneca Publishing Company, 2018
Pauličková, Danica: Malí kamaráti. - [Bratislava]: Seneca Publishing Company, 2015
Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ. - Praha: Ottovo nakladatelství, 2015