Knižné novinky (január - jún) 2018

Knižné novinky (január - jún) 2018

Úsek beletrie

Benková, Jana: Haló, tu je tvoja láska! - [Bratislava]: Spoločnosť 7 plus, 2013
Benková, Jana: Ben a Maxová - [Bratislava]: Spoločnosť 7 plus, 2013
Benková, Jana: Večernica - Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2014
Čerňanský, Roman: Paríž na viac spôsobov - Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014
Čerňanský, Roman: Zámena - Praha: Brána, 2017
Downer, Lesley: Kurtizána a samuraj - Bratislava: Ikar, 2011
Grznárová, Gabriela: Neha snehu - Bratislava: Petrus, 2017
Heribanová, Tamara: Bola to len láska - [Bratislava]: Spoločnosť 7 plus, 2012
Jablonská, Jana: Aby kúkoľ neprerástol - [Trenčín]: Jana Jablonská, 2015
Jakoubková, Alena: Čiň manželu dobře - peklem se ti odmění - Brno: Moba, 2016
Krištúfek, Peter: Ema a smrtihlav - Bratislava: Artforum, 2014
Macháčová, Adriana: Nebezpečný muž - [Bratislava]: Spoločnosť 7 plus, 2014
Macháčová, Adriana: Nikdy never ryšavke - [Bratislava]: Spoločnosť 7 plus, 2015
Potok, Chaim: Polnoc starých mužov - Bratislava: Artforum, 2009
Romanovský, Ján: Žochárske parády alebo Veselé príbehy dávnych občanov mesta Topoľčian - Martin: Matica slovenská, 1994
Shakespeare, William: Hamlet - Bratislava: Ikar, 2006
Wurm, Monika: Hviezda nad arabským peklom - Praha: Brána, 2017
Zaťovičová, Iveta: Tiene babieho leta - [Bratislava]: Spolok slovenských spisovateľov, 2016
Zaťovičová, Iveta: Malinové roky - Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisoveľov, 2017

Úsek pre deti a mládež

Ganeri, Anita: Zmrznuté póly - Bratislava: Slovart, 2009
Lada, Josef: O bystrej kmotre líške - Praha: Albatros, 2013
Róbertová-Michalová, Anna: Škriatkovia, démoni a víly - [Bratislava: Anna Vašková], 2005

Úsek odbornej literatúry

Biografia osobností Liptova - Liptovský Mikuláš: Knižnica G. F. Belopotockého, 2006
S dětmi proti obezitě - [Praha]: IFP Publishing & Engineering, 2011
Bryndza - Bratislava: Ringier Axel Springer, 2012
Iniciatíva za bezpečné a trvalo udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín - Bratislava: Slovenská asociácia ochrany rastlín, c2017
Benč, Ján: Čierni baróni - Bratislava: Konfederácia politických väzňov Slovenska, 2017
Cushnir, Raphael: Štěstí bez podmínek - Bratislava: Alexander Giertli - Eugenika, 2008
Fraňková, Slávka: Dítě s nadváhou a jeho problémy - Praha: Portál, 2015
Hainerová, Irena Aldhoon: Dětská obezita - Praha: Maxdorf, 2009
Kardis, Kamil: Základy sociológie - Prešov: Prešovská univerzita - Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009
Kollárová, Lucia: S koňom v tvári a maslom na hlave - Bratislava: Inforpress, 2009
Málková, Iva: Obezita - Praha: Forsapi, 2014
Marinov, Zlatko: Praktická dětská obezitologie - Praha: Grada Publishing, 2012
Mäsiar, Ján: Vývoj ľudového odevu v Plachtinciach a Príbelciach - Modrý Kameň: Ján Mráz, 2005
Mičudová, Tatiana: Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - Bratislava: Wolters Kluwer, 2017
Minárik, Peter: Rakovina a výživa - Bratislava: Kontakt, 2014
Minárik, Peter: Vademecum zdravej výživy - Bratislava: Kontakt, 2010
Owen, Klára: Moderní terapie obezity - Praha: Maxdorf, c2012
Rodionov, Anton Vladimirovič: Zdravé srdce - V Bratislave: Noxi, 2016
Schusterová, Ingrid: Obezita a jej vplyvy na kardiovaskulárny systém v detskom veku - Martin: Osveta, 2012
Sussman, Lisa: 350 tipov na najlepší sex - Praha: Ottovo nakladatelství, 2004
Svačina, Štěpán: Jak na obezitu a její komplikace - Praha: Grada, 2008
Vrabcová, Marie: Zamyslenia

Študovňa

Iniciatíva za bezpečné a trvalo udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín - Bratislava: Slovenská asociácia ochrany rastlín, c2017
Benková, Jana: Už sa mi aj snívaš! - [Bratislava]: Spoločnosť 7 plus, 2015
Benková, Jana: Chcem takého ako Ty - [Bratislava]: Spoločnosť 7 plus, 2015
Bieliková, Viola: Zlata Dônčová - Nitra: Krajská knižnica Karola Kmeťka, 2012
Čerňanský, Roman: Paríž na viac spôsobov - Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014
Čerňanský, Roman: Zámena - Praha: Brána, 2017
Grznárová, Gabriela: Neha snehu - Bratislava: Petrus, 2017
Šmotláková, Blažena: Na misu mi dajte, v hrnci mi nechajte, i s vami budem jesť - V Topoľčanoch: Tribečské múzeum, 2017
Wiedermann, Egon: Topol'čany Hrad - Nitra: Archeologický ústav SAV, 2015

Pobočka

Svet živočíšnej ríše - Martin: Osveta, 1978
Ako sa nepoznáme - Martin: Osveta, 1989
Ako dnes fungujú veci - Bratislava: Mladé letá, 2001
Ilustrovaný anglický slovník pre deti - Bratislava: Matys, 2010
Adams, Simon: Atlas starovekého sveta - Bratislava: Eastone Books, 2007
Blyton, Enid: Slávna 5 - Bratislava: Slovart, 2015
Brezina, Thomas: Lietajúci Viking - Bratislava: Motorstav, 1996
Brezina, Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím - [Bratislava]: Fragment, 2014
Březinová, Ivona: Školský lexikón  A-Z - Bratislava: Príroda, 2011
Buhl, Michael S.: Všetko o vesmíre - Bratislava: Pro Solutions, 2010
Dale, Jenny: Nerozlučná dvojica - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009
Dale, Jenny: Verný kamarát - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2010
Deary, Terry: Hrdlorezi Kelti - Bratislava: Slovart, spol. s r.o., 2007
Gibson, Ray: Veľká škola kreslenia - Bratislava: Belimex, 2004
Kocian, Václav: Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo - Zvolen: Združenie Jas, 2010
Komorová, Mariana: Medzi nami indiánmi - Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997
Langley, Andrew: Veľká kniha otázok a odpovedí - Bratislava: Perfekt, 1996
Náčiniaková, Denisa: Ja a moja škola - [Kysucký Lieskovec]: ELPS, 2011
Roux, Charles: Na brehoch mora - Bratislava: Fortuna Print, spol. s r.o., 1992
Sabolová, Paula: Vrkôčkine tajné objavy - Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2010
Sutejev, Vladimir Grigor'jevič: Rozprávky o zvieratkách - Bratislava: Matys, 2001
Škodová, Helena: Už viem prečo 2 - Bratislava: Bradlo, 1992
Tomko, Jozef: Na misijných cestách 2 - Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2003