Stretnutie s regionálnym autorom Miroslavom Detkom, 3. 4. 2014 v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

 Pozvanka Miroslav Detko