Stretnutie s Darinou Mikolášovou, autorkou knihy Šimon 1. 4. 2014 v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

Pozvanka Darina Mikolasova