Mám básničku na jazýčku

Tribečská knižnica v Topoľčanoch Vás pozýva na okresnú recitačnú súťaž žiakov MŠ, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21.marca 2019 o 9:00 h v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

Podmienky súťaže:

- Žáner - poézia a próza
- Výber ukážok nie je tematický obmedzený
- Vekový priemer súťažiacich 5 - 6 rokov
- Účasť - jeden súťažiaci z MŠ

Termín uzávierky: 19. marca 2019 / utorok /
Cestovné účastníkov hradí vysielajúca organizácia

Kontaktná adresa:
Tribečská knižnica
Československej armády 28
955 35 Topoľčany

Súťažiacich môžete nahlásiť na tel. č. 038/ 746 35 18

E-mail: detske@kniznicatopolcany

Návratka: >>