Pozvánka na besedu so spisovateľkou Andreou Čechvalovou Novosedlíkovou so sprievodom šansoniérky Hany Černej, 21.11.2018 o 16:00 h v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch.

pozvanka cechvalova novosedlikova