Prednáška k 155. výročiu založenia Matice slovenskej s vedeckým pracovníkom MS Doc. PaedDr. Pavlom Pareničkom, CSc. a tajomníkom MS ThLic. Mgr. Viliamom Komorom, PhD., 27.9.2018 o 11:00 h v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch.

prednaska 155 vyrocie Matice slovenskej