Knihovník 2018-1

Vyšlo nové číslo metodického časopisu pre knihovníkov obecných knižníc Knihovník. Pdf verzia (1,7 MB) >>

Toto číslo obsahuje novú obálku, ktorú navrhla Martina Cifrová, študentka zo Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva.